Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda
C5DK_BLOG_uID-398_Thumb_cID-443.jpg
Zaterdagavond 29 februari organiseert Face to Face een praise avond in de Lijnbaankerk. ...die extra dag eens in de 4 jaar...een extra dag om God te prijzen! Kom ook naar deze praise avond om samen te zingen en God groot te maken. Zien we jou zaterdag de 29e?
C5DK_BLOG_uID-398_Thumb_cID-442.jpg
Zondagavond 16 februari komt ds. Paul den Hertog vertellen over ons kerkverband: de Christelijke Gereformeerde Kerken. Aanvang 20.00 uur. Locatie: Lijnbaankerk, De Bron, Lijnbaan 5
C5DK_BLOG_uID-398_Thumb_cID-437.jpg
Ook dit jaar organiseert de zendingscommissie weer een bingoavond voor jong en oud op zaterdag 14 maart om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd.
C5DK_BLOG_uID-398_Thumb_cID-441.jpg
In 2019 heeft de Lijnbaankerk samen met de bewoners uit de buurt Dorpshaven een AED aangeschaft.
C5DK_BLOG_uID-398_Thumb_cID-439.jpg
De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert in de veertigdagentijd voor het vijftiende jaar een Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding van het paasfeest.
C5DK_BLOG_uID-398_Thumb_cID-438.jpg
In het kader van het jaarthema 2020 van Lichtbaken Rijsenhout en Lijnbaankerk Aalsmeer is er 2 februari een themadienst in de Lijnbaankerk.
C5DK_BLOG_uID-398_Thumb_cID-435.jpg
Ook dit jaar heeft de gezamenlijke jaarthemagroep van Lichtbaken Rijsenhout en de Lijnbaankerk weer een thema voorbereid.
C5DK_BLOG_uID-268_Thumb_cID-436.jpg
C5DK_BLOG_uID-398_Thumb_cID-434.jpg
Van 19 t/m 24 januari 2020 organiseren 7 kerken in Aalsmeer en Kudelstaart de Week van Gebed
C5DK_BLOG_uID-398_Thumb_cID-418.jpg
Bij de Lijnbaankerk zal in het voorjaar van 2020 een Alpha worden georganiseerd.

Agenda schermvullend weergeven

 

Alle op- en aanmerkingen betreffende deze website zijn welkom bij
netwerkouderling(at)lijnbaankerk.nl

Bij technische problemen
webmaster(at)lijnbaankerk.nl