Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

** 19 april 2 online diensten **

Om 10.00 uur de 'gewone' dienst met thuiskindernevendienst.
Thema: Weerzien in Galilea
Voorganger: dan ds. Johan Trommel.
Muziek: Face to Face
Bijbellezing en gebed: Jelmer Heeren
Kindermoment: Marianne Leighton

Om 20.00 wordt een korte online jeugddienst uitgezonden.
Deze dienst is deels interactief: via www.menti.com kunnen reacties en gebedspunten worden verzonden (daarvoor is dan wel thuis een 'tweede scherm' nodig, één voor de dienst, één voor menti). 
Jeugdwerkers worden uitgenodigd om direct na de dienst een groepsgesprek met de jongeren uit de kerk te hebben, maar natuurlijk mogen (groot)ouders ook meekijken en met hun kinderen doorpraten.
Thema: Thuis (n.a.v. Psalm 84)
Spreker: Arjen Verburg

Beide diensten zijn te volgen via www.kerkdienstenonline.nl en https://www.youtube.com/channel/UCpiW2I7_Qn-Hh3c66sbhrQw