Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

** 22 maart opnieuw online dienst **

Plan is om de komende weken, door een bijzondere samenwerking van 6 kerken uit de regio, elke week een dienst uit te zenden. Voorgangers zijn bij toerbeurt Johan Trommel en Jaco Weij.
De komende 3 weken hopen zij een gezamenlijke prekenserie te houden met als thema 'Bidden met David en Jezus'
Komende zondag: 'Op U vertrouw ik' n.a.v. Ps.31 vers 2 t/m 7.

Net als afgelopen week wordt de dienst uitgezonden via het YouTube-kanaal van Martijn Dijkstra.
Via de website http://kerkdienstenonline.nl/ is materiaal bij de dienst te downloaden. Ook kan vanaf die site worden doorgelinkt naar de uitzending.