Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

…………..alles mag wat op 1,5 meter kan…………….

1. Zingen kan voor een groot deel weer.
We zijn blij dat we weer mogen zingen. Wel adviseert het CIO om nog wel rekening te houden met mogelijk besmettingsrisico’s door het zingen. Voor een inschatting van die risico’s is een tool ontwikkeld. Uit die tool leren we dat voor onze kerk geldt dat in de ochtenddienst nog niet altijd alles meegezongen kan worden. In de middagdienst kan dat wel. We zullen per zondag aangeven welke liederen meegezongen kunnen worden.
Dank aan al die broeders en zusters die het afgelopen jaar het gemis verzacht hebben door voor te zingen of door de liederen te declameren. Ook dank aan hen die ervoor zorgden dat liederen gestreamd konden worden. Laten we ons beseffen dat we gezegend zijn met zoveel gaven en inzet onder onze gemeenteleden.

2. Het aantal bezoekers van de diensten is niet meer gelimiteerd.
Voor de ochtenddiensten blijven we ons tevoren opgeven via ikkom(at)lijnbaankerk.nl. De indelers delen vervolgens in tot de kerk “op 1,5 meter” vol is. Dit zal in ons gebouw dan gaan om zo’n
60 – 80 bezoekers per dienst. Opgeven uiterlijk donderdagavond en het antwoord volgt uiterlijk zaterdagochtend.
Voor de middagdienst hoeven we ons niet meer aan te melden. De reden hiervan is dat de ervaring leert dat de opkomst dan niet zo groot is en dat het dan wel lukt om alles op dat moment netjes met elkaar te regelen.

3. Het beleid t.a.v. de kinderen en de jeugd 18- blijft ongewijzigd.
De hele groep jeugd tot en met 17 jaar hoeft onderling de 1,5 meter regel niet te hanteren. Echter moeten we ons wel realiseren dat juist binnen die leeftijdsgroep de vatbaarheid voor het virus nu het grootst is. We kregen het advies om contactmomenten tussen jeugd en ouderen nog een tijdje zoveel mogelijk te beperken. Dit proberen we, zeker in de kerkzaal, te doen. Hierom zullen de kinderen voor of na de nevendiensten op de voorste rij van de kerkzaal zitten.
Voor de kinderen en hun ouders is een goede vuistregel dat we ons gedragen zoals dit op de basisscholen het geval is.

4. De hygiënemaatregelen blijven van kracht.
We weten het allemaal eigenlijk wel: we blijven thuis als we klachten hebben, we ontsmetten onze handen bij binnenkomst enz.
Mondkapjes zijn echter niet meer nodig, tenzij we in situaties komen dat we de 1,5 meter afstand niet kunnen hanteren.
We zijn dankbaar en blij dat we steeds meer richting het “normale kerkzijn” kunnen gaan. Wat zou het fijn zijn als we in augustus mogen horen dat we ook de 1,5 meter regel kunnen verlaten en het nieuwe kerkelijk seizoen weer vol in kunnen gaan. Redenen om voor te danken en te bidden. Doen jullie ook daarin mee?