Elke zondag 10:00 en 16:30
Lijnbaan 5, Aalsmeer

Bijbelstudieboekjes Geloven - like of share

De bijbelstudies in dit boekje laten zich in drie thema’s indelen: HIJ – WIJ – ZIJ. De drie themazondagen die dit seizoen gehouden worden, zullen steeds ook rond elk van deze thema’s worden georganiseerd. Het is onze hoop en bedoeling dat bijbelstudiegroepen de studies zullen gebruiken op de kringen. Sluit je aan bij een kring. Maar de studies zijn ook geschikt om thuis, persoonlijk of samen als gezin te gebruiken.

De studies zijn geschreven door 5 leden uit onze beide gemeenten (Lichtbaken en Lijnbaankerk). De redactie was in handen van beide predikanten. Wij zijn hen veel dank verschuldigd.

De verspreiding van de boekjes gaat per ‘pastorale eenheid’, voor elk adres één exemplaar plus een extra exemplaar voor elke thuiswonend belijdend lid. Mochten er meer exemplaren nodig zijn, er liggen er nog in de kerk.. Voor gebruik op de tablet of pc kun je hier een exemplaar downloaden.