Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Bijbelzondag 28 oktober 2018

28 oktober viert de kindernevendienst Bijbelzondag met het thema "Met andere ogen". In een bijbelverhaal zit namelijk meer dan je op het eerste gezicht ziet. Deze zondag behandelen we het bekende verhaal van Bartimeüs (Marcus 10: 46-52). Ook zal de kindernevendienst aan het einde van de morgendienst en deurcollecte houden voor het landelijke collecte doel: 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven! De kindernevendienst beveelt de collecte van harte bij u aan!

bijbelzondag 2018 2.jpg