Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Buddy project Diaconaal Team

           

Mensen die eenzaam en ontheemd zijn hebben onze speciale aandacht. En hoewel er de laatste tijd iets minder aandacht voor is, hebben we in Nederland nog steeds een grote groep "vluchtelingen". Onder hen hebben velen ondertussen een A-status, waardoor ze een verblijfsvergunning hebben voor de komende 5 jaar. Het zijn nu dus geen vluchtelingen meer, maar onze buren, medegemeenteleden. We kunnen ze dagelijks tegenkomen en we hebben een taak om hen dan ook echt "te zien". Dat is precies hetgeen waar we als diaconie nu mee bezig zijn: deze mensen bijstaan omdat ze meestal geen familie of bekenden in hun nieuwe Nederlandse omgeving hebben. Hen zien, met hen in gesprek te komen en hen helpen. Dit willen we doen door mee te doen aan een Buddy-systeem dat is opgezet door hulpverleners die veel ervaring hebben met vluchtelingenwerk.

Meer info bij: Andre Buijs e-mail: netwerkdiaken(at)lijnbaankerk.nl