Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Corona update 21 mei

De routekaart voor kerken geeft voor wat betreft kerkelijke vergaderingen aan dat we de “richtlijnen van de rijksoverheid” moeten volgen. En die richtlijnen zeggen dat er binnen nog geen samenkomsten gehouden kunnen worden. Echter zijn er voor bedrijven wel wat uitzonderingen. Het betreft dan samenkomsten welke essentieel zijn voor het bedrijfsproces en als dat niet thuis (digitaal) kan.

Deze uitzondering mogen we ook vertalen naar ons kerkelijk werk. Met andere woorden: als er een vergadering is waarvoor geldt dat het echt essentieel is voor (een onderdeel van) ons “kerk zijn” dat deze fysiek gehouden wordt, dan kan en mag dit in ons gebouw. Wel dienen dan alle hygiëneregels gehanteerd te worden.

We hebben afgesproken dat de voorzitters van de verschillende teams beslissen of het echt noodzakelijk is dat een vergadering fysiek in ons gebouw gehouden wordt. In voorkomend geval kan de voorzitter een zaal reserveren via email beheerder(at)lijnbaankerk.nl. Geef hierbij dan aan dat het essentieel is om elkaar fysiek te ontmoeten.

Hebben jullie vragen over onze “coronamaatregelen”? Stel ze dan gerust aan Anneke Schouten, Ellen Wessels, Alexander Alderden of Piet Verburg.