Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Corona update en het kerkenwerk vanaf 28 april 2021

Nu er landelijk wat ruimte in de maatregelen komt, heeft dit ook gevolge voor het kerkenwerk vanaf woensdag 28 april.

De situatie wordt dan als volgt:

1. Bij de kerkdiensten kunnen weer 30 gasten aanwezig zijn (naast de mensen die er zijn omdat ze een “rol” hebben).

2. Tijdens de diensten wordt er nog niet gezongen, wel kunnen er maximaal 4 voorzangers zijn.

3. Catechisaties, jeugd- en verenigingswerk, kringen en cursussen kunnen weer live gehouden worden. Hierbij geldt voor bijeenkomsten waar personen boven de 18 jaar aanwezig zijn een maximum aantal van 30.

4. Vergaderingen worden voorlopig nog digitaal gehouden.

De kerkenraad is blij met deze eerste stap. Steeds meer gemeenteleden en bezoekers zijn beschermd door vaccinaties.
Toch vragen we ieder dringend om alle aanbevolen veiligheidsmaatregelen in acht te blijven nemen!

Wat de kerkdiensten betreft geldt dat ieder zich weer aan kan melden via ikkom(at)lijnbaankerk.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdagavond voor de betreffende zondag. We laten dan uiterlijk zaterdagochtend weten of het mogelijk is dat u of jij de dienst bij kan wonen. Geef bij de aanmeldingen svp aan of je niet de mogelijkheid hebt om de ochtend danwel de middagdienst te bezoeken. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden een dienst te kunnen bezoeken is het fijn wanneer we, waar mogelijk, zelf de indelingen voor de ochtenden en middagen kunnen maken.

Omdat ongeveer vier weken voor de betreffende diensten al liturgieafspraken gemaakt zijn met de gastpredikanten zullen we tot zondag 16 mei nog geen live (voor)zangers hebben.

Willen jullie meer informatie hebben over het verloop van de maatregelen voor kerken, lees dan het “coronadashboard voor kerken”. Dit is onder andere te vinden op www.cgk.nl.

Laten we de Here God danken voor deze verruimingen en blijven bidden om verdere mogelijkheden om weer volop en actief gemeente van Hem te mogen zijn.