Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Deur op een kier voor het jongerenwerk

We zijn blij en dankbaar dat er dus wel weer wat mogelijk is om kinderen elkaar weer te laten ontmoeten en om samen weer te leren en te delen over onze Here God. Met het dringende advies om alle geldende (hygiëne)regels te volgen. En ons te spiegelen aan het onderwijs. We zijn ons ervan bewust dat niet alles zal kunnen gaan zoals we gewend waren en dat we nog aan heel veel dingen concessies zullen moeten doen.

Voor de Lijnbaankerk geldt het volgende.
1. Jongerenwerk kan weer opgestart worden, met daarbij de restrictie dat we uiterst voorzichtig dienen te zijn met betrekking tot het risico van het verspreiden van het Coronavirus.
2. We houden ons aan alle geldende regels en adviezen en we gaan zeker de “grenzen” niet opzoeken.
3. In tegenstelling tot de vorige periode dat we jeugdwerk konden doen, weten we nu dat ook kinderen en jongeren sneller besmet kunnen raken en het virus verspreiden.
4. We voorkomen dat we door het doorgeven van spullen aan elkaar of bijvoorbeeld het wisselen van zitplaatsen, zonder schoonmaken van stoelen en tafels, besmettingen door kunnen geven.
5. We spannen ons dus in om te voorkomen dat we het virus middels ons jongerenwerk verspreiden. Hiernaast dienen we ook aan onze omgeving te tonen dat we uiterst zorgvuldig met een en ander omgaan.

Voor8B85A4B9-57F6-4D9A-BE98-2AE12C2A6333.jpeg het jongerenwerk dat plaats vindt binnen onze gebouwen geldt het volgende:
1. De hoofdingang van de Bron wordt gebruikt. Kinderen mogen niet door de ouders binnen gebracht worden en ook niet binnen opgehaald worden. De leiding haalt en brengt de kinderen van en naar het kerkplein.
2. De leiding vraagt de ouders en/of de kinderen naar de bekende klachten (triage). Bij klachten kom je niet.
3. Bij binnenkomst dient ieder de handen te ontsmetten.
4. De leiding laat een lijst achter met namen van alle aanwezigen.
5. De leiding ontsmet de toiletbrillen en de te gebruiken tafels en stoelen voor aanvang van de bijeenkomst.

6. Iedereen boven de basisschoolleeftijd is verplicht om een mond-/neuskapje te gebruiken. Dit mag afgedaan worden als men op de zitplaats zit.
7. Iedereen boven de basisschoolleeftijd houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand van alle anderen. Dus ook de leiding van de kinderen van de basisschoolleeftijd houden 1,5 meter afstand van de kinderen.
8. Er wordt niet gezongen.
9. In principe worden geen consumpties uitgedeeld. Eventueel kan iets te drinken aangeboden worden. Hiervoor dan een plastic wegwerpbekertje gebruiken. Het inschenken moet door 1 persoon gebeuren, met gebruik making van wegwerphandschoenen. Hou hierbij rekening dat alles wat je met blote handen aanraakt besmet kan worden met het virus. Laat, in voorkomend geval, de consumptie op de eigen zitplaats gebruikt worden. NB: in een GGD-advies voor basisscholen lazen we de optie om eventueel snoepgoed of iets dergelijks aan te bieden in voorverpakte vorm (fabrieksverpakkingen). Ook dan weer opletten dat er geen virusoverdracht via handen plaats kan vinden.

3 maart 2021