Elke zondag 10:00 en 16:30
Lijnbaan 5, Aalsmeer

Diensten tijdens het Paasweekeinde

Goede Vrijdagavond is er om 19.30 een dienst gezamenlijk met de gemeenteleden van het Lichtbaken. Hierin zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Voorgangers zullen ds. Pim Hogenbirk en ds. Jaco Weij zijn. Thema: "Ontkenning"

Eerste Paasdag is er een gezinsdienst die om 10.00 uur begint. Er zal oppas zijn voor kinderen tot 4 jaar. Voorganger ds. Pim Hogenbirk. Thema: "Gewonnen".
's Middags zal ds. S.J. Maliepaard voorgaan. De dienst zal om 16.30 uur beginnen. Thema: "Ons geloof heeft een vast grond".

Tweede paasdag is er om 10.00 uur een zangdienst met medewerking van Evondo. Na afloop is er koffie en thee in De Bron.

De liturgieën zijn te vinden op: https://lijnbaankerk.nl/kerkdiensten/liturgie