Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Bijwonen van de fysieke diensten

 

Aanmelden
We doen ons best om zoveel mogelijk wensen te honoreren. Echter zijn hierbij de volgende afspraken wel erg belangrijk:

1. Uiterlijk donderdagavond aanmelden voor de eerstkomende zondag.
2. Elke week opnieuw aanmelden. Dus geen aanmeldingen voor meerdere zondagen in 1 mail of 1 bericht.
3. Geef duidelijk aan met hoeveel personen jullie komen, en geef daarbij ook de leeftijdsgroep van de jeugd aan (jeugd t/m 12 jaar of van 13 tot 18 jaar).
4. Bij voorkeur aanmelden via ikkom(at)lijnbaankerk.nl. Lukt mailen niet, dan bellen naar Rianne (06-3622 2565) of Piet (06-2051 0309).
 

Kan ik komen?
- Uiterlijk zaterdagochtend laten we weten of jullie kunnen komen. We geven dan ook de nummers van de gereserveerde plaatsen door. We doen dit per mail. Hebt u geen mailadres, dan bellen we.
- Brengers en halers van kinderen van de kindernevendienst die de dienst bij willen wonen worden altijd ingedeeld.
- Als er te veel aanmeldingen zouden zijn, dan laten we dat ook weten. Afgezegde aanmelders krijgen de volgende dienst voorrang.

Meer informatie over de gebruiksafspraken tijdens de coronacrisis.