Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Bijwonen van de fysieke dienst in juli en augustus

Hieronder geven we aan wat de zondagse agenda is in juli en augustus.
-  Elke zondagochtend is er om 10.00 uur de bekende dienst welke uitgezonden wordt via internet.

- Op 12 en 26 juli en op 9 en 23 augustus is er ‘s-morgens om 10.00 uur kindernevendienst in de Lijnbaankerk. Brengers en van de kinderen zijn welkom om met elkaar de gestreamde internetdienst te volgen op de schermen in de kerkzaal. Daarnaast worden ook alle andere gemeenteleden uitgenodigd om met elkaar deze dienst in de kerkzaal te beleven.

- Op 12 en 26 juli en op 9 en 23 augustus is er ’s-avonds om 18.30 uur een normale kerkdienst in ons gebouw. In de dienst van 12 juli hoopt ds. J. van Dijken bij ons voor te gaan.

Aanmelden
Voor de diensten moet men zich aanmelden. Dit gaat als volgt.
1. Mail uiterlijk donderdagavond voor de betreffende zondag naar ikkom(at)lijnbaankerk.nl. Lukt mailen niet, bel dan met nummer 06-36222565 of 06-20510309.
2. Geef duidelijk aan om welke dienst het gaat (beiden mag ook).
3. Geef ook aan met hoeveel personen uit hetzelfde huishouden jullie denken te komen.
4. Geef aan of jullie kinderen (mee)brengen voor de kindernevendienst.

Kan ik komen?
- Uiterlijk zaterdagochtend laten we weten of jullie kunnen komen. We geven dan ook de nummers van de gereserveerde plaatsen door. We doen dit per mail. Hebt u geen mailadres, dan bellen we.
- Brengers en halers van kinderen van de kindernevendienst die de dienst bij willen wonen worden altijd ingedeeld.
- Als er te veel aanmeldingen zouden zijn, dan laten we dat ook weten. Afgezegde aanmelders krijgen de volgende dienst voorrang.