Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Fysieke avonddiensten in juli en augustus in de Lijnbaankerk

De kerkenraad heeft in overleg met de raden van De Graankorrel (Hoofddorp), Het Kruispunt (Alphen aan de Rijn), Lichtbaken (Rijsenhout) en De Verbinding (Alpen aan de Rijn) afgesproken om de online ochtenddiensten tot 1 september gezamenlijk te blijven uitzenden. Vanaf 1 september hopen we ook in de ochtend weer fysieke erediensten te beleggen in de Lijnbaankerk.

Daarnaast dus in juli en augustus om de veerien dagen de avonddienst weer fysiek in De Lijnbaankerk om 18:30 uur.

Communicatie
Het organiseren van een eredienst binnen de gestelde coronamaatregelen en -richtlijnen gaat niet zonder een gedegen voorbereiding en heldere communicatie.
De voorbereidingen zijn nog in volle gang. Er is een brief met richtlijnen en afspraken voor bezoekers beschikbaar.  We vragen u dringend of u de brief wilt lezen zodat de richtlijnen en regels voor iedereen duidelijk zijn.

Aanmelden2015-09-12 13.56.37-1.jpg
In verband met de verplichte anderhalve meter afstand die gehouden moet worden is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom zal iedereen zich aan moeten melden om de dienst bij te kunnen wonen. Dit kan door uiterlijk donderdagavond vóór de eerstvolgende zondag een e-mail te sturen naar: Ikkom(at)lijnbaankerk.nl

Geeft aan met hoeveel personen uit hetzelfde huishouden gekomen wordt, zodat er een zo optimaal mogelijke indeling gemaakt kan worden van de beschikbare plaatsen in de kerkzaal.

Voor de zondag wordt de nieuwsbrief toegestuurd met daarbij ook bericht of je mag komen. Het kan voorkomen dat er niet genoeg plaatsen zijn voor iedereen die zich heeft aangemeld. We rekenen hierbij op  jouw begrip. Het spreekt voor zich dat je dan de volgende keer als eerste aan bod komt.

Je kan je ook aanmelden door te bellen naar één van de volgende nummers: 06-20510309 (Piet Verburg) of 06-36222565 (Rianne Verkerk)

Vragen kunnen naar het genoemde email adres of bellen naar de genoemde telefoonnummers.