Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

…………..geef elkaar de ruimte……………

Bovenstaand motto is de kern van het advies wat het CIO (het interkerkelijk contact voor overheidszaken) op 17 september uitbracht met betrekking tot de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. Binnen de Lijnbaankerk hebben wij afgesproken dat we de adviezen uit dit overleg zoveel mogelijk opvolgen.
We zijn blij en dankbaar dat er steeds meer ruimte komt om weer meer te groeien naar het volle gemeente-zijn. Echter weten we ook dat het nog niet verstandig is om alle voorzichtigheid los te laten. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Hiermee benadrukt de overheid dat één van de geadviseerde coronamaatregelen ‘afstand houden’ blijft.
Het coronateam probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van de versoepelingen. Echter willen we ook rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen die zich (nog) niet veilig voelen bij de versoepelingen.

Voor de Lijnbaankerk hebben we voor de komende paar zondagen het volgende afgesproken.
1. We blijven voor de ochtenddienst nog even werken met het aanmeldsysteem via email ikkom(at)lijnbaankerk.nl.
2. We laten om en om nog steeds een rij banken onbezet.
3. Leden uit één huishouden mogen naast elkaar zitten. Bezoekers die niet uit hetzelfde huishouden komen houden wel minimaal 2 zitplaatsen afstand van de andere aanwezigen.
4. We gaan, indien nodig, de zitplaatsen die naast het gangpad zijn ook weer gebruiken. De stickers “deze zitplaats niet gebruiken” zijn verwijderd.
5. Kinderen t/m 11 jaar hoeven ten opzichte van niemand afstand te houden. Jeugd van 12 t/m 17 jaar hoeft onderling geen afstand te houden.
6. In de ochtenddiensten zingen we alleen de liederen na de preek hardop mee. In de tweede dienst zingen we alles hardop mee.


Met deze afspraken voor de komende paar zondagen denken we (voor dit moment) zo goed mogelijk de adviezen op te volgen. Hiernaast nemen we hiermee even de tijd om goed na te denken over de keuzes die we maken. We zijn er ons ervan bewust dat er in de gemeente allerlei (ver uiteenlopende) wensen met betrekking tot de coronamaatregelen zijn. Zeker ook ten aanzien van het wel of niet zingen. Wellicht is het hierbij toch goed om aan te geven dat onze kerk geen goede mechanische ventilatie heeft. En dat dit ook niet “zomaar even” te realiseren is. Er zijn kerken waar wel volop gezongen wordt omdat zij wel goede ventilatiemogelijkheden hebben. Echter zijn er ook veel kerken waar op het moment nog helemaal niet gezongen wordt. We zijn in gesprek met een deskundig ingenieursbureau over de beoordeling van onze ventilatiemogelijkheden. Hiernaast is de verwachting dat de overheid op korte termijn met aanvullende adviezen hierover komt.

De hygiënemaatregelen blijven van kracht: We blijven thuis als we klachten hebben, we ontsmetten onze handen bij
binnenkomst enz. Verder proberen nog steeds zoveel mogelijk om niet te dicht bij elkaar te komen en geven we elkaar geen handen.
De beperkte wijzigingen die we nu al doorvoeren in de Lijnbaankerk hebben tot gevolg dat er weer flink meer mensen in de kerk kunnen. Dat is fijn. We moedigen ieder dan ook aan om, daar waar dat mogelijk is, het kerkbezoek weer trouw op te pakken of voort te zetten.
We nodigen ieder uit om onze Here God te danken voor de verruiming die er komt. En om te bidden om Zijn zegen over al ons gemeentewerk en dus ook over onze “corona-aanpak”.
Indien er vragen over blijven, neem dan gerust contact op met een lid van het coronateam: Anneke Schouten, Ellen
Wessels, Alexander Alderden of Piet Verburg