Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Maatregelen Corona per 21 november 2021

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen rond Corona zijn adviezen opgesteld voor de kerken. Wij houden ons aan deze adviezen.
Dit betekent per direct het volgende:
1. We dragen overal in onze gebouwen weer een mondkapje. Deze mag af als we op onze plaats zitten.
2. We houden overal 1,5 meter afstand van elkaar.
3. We blijven zoveel mogelijk op onze plaatsen zitten en gaan dus niet even ‘buurten’.
4. Clubs, kringen, vergaderingen etc. kunnen in onze gebouwen gehouden worden. Wel met in acht nemen van alle geldende maatregelen.
5. Omdat de overheid vraagt om zoveel mogelijk contacten te voorkomen wordt geadviseerd om, waar dat kan, vergaderingen digitaal te doen.
6. Voor kinderen tot 13 jaar gelden de regels zoals die ook op scholen gelden.
7. Houdt rekening met de risico’s op besmetting van de meest kwetsbaren onder ons.
8. We verwachten van elkaar dat we ons allemaal houden aan de geldende (hygiene)maatregelen.
9. We blijven thuis als we de bekende klachten hebben.
10. Iedereen is welkom in onze gebouwen. We doen geen toegangscontrole. Maar tegelijk geldt wel dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaars welzijn en gezondheid. Dit betekent dat we ons allemaal minstens aan de bovenstaande afspraken houden. We zoeken niet de grenzen van de maatregelen op.

Met betrekking tot het bezoeken van de kerkdiensten geldt:
1. Voor de ochtenddiensten dienen we ons weer op te geven. Hiertoe stuur je uiterlijk donderdagavond voor de betreffende dienst een mail aan ikkom(at)lijnbaankerk.nl.
2. Uiterlijk zaterdagochtend krijgt ieder die zich aangemeld heeft bericht of het mogelijk is om te komen. Ook wordt dan een plaatsnummer gemaild.
3. Kom niet als je je niet tevoren aanmeld hebt.
4. Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.
5. Jas meenemen naar de zitplaats, dus niet de garderobe gebruiken.
6. Ga direct naar de toegewezen zitplaats. Hier mag het mondkapje af.
7. Na afloop van de ochtenddienst weer even gaan zitten, er worden aanwijzingen gegeven over de volgorde van het verlaten van de kerk. Na afloop van de middagdienst even op elkaar letten en met elkaar de 1,5 meter afstand houden.
8. Voor de middagdienst hoeft niet aangemeld te worden.
9. Houdt overal altijd 1,5 meter afstand!

In de adviezen van het landelijk kerkverband staat de volgende oproep die we graag delen.

‘Alleen samen komen we erdoor’.
We hebben elkaar nodig om door deze situatie heen te komen. Meningen over de aanpak verschillen enorm. Maar belangrijker dan het juiste standpunt is het dragen van verantwoordelijkheid voor elkaar en voor elkaars gezondheid.
In de kerk van Christus zijn we geroepen om elkaar te aanvaarden. Ook bij verschil van mening over de aanpak van corona. Ook zijn we geroepen om samen in gebed te blijven voor de overheid en onze samenleving. Zo mogen we laten zien dat we bereid zijn om een pas op de plaats te maken, zelfs als we al gevaccineerd zijn en misschien corona hebben gehad.
We doen dat uit liefde voor elkaar en voor Christus.