Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Mondkapje verplicht bij kerkbezoek

Naar aanleiding van de adviezen van het RIVM, de Stadsregio en ons kerkelijk bureau scherpen ook wij onze maatregelen aan om te voorkomen dat het Coronavirus zich verder verspreidt.

Met ingang van 3 oktober 2020 geldt dat:

Alle bezoekers boven de 12 jaar rond en binnen het kerkgebouw en De Bron een mondkapje moeten dragen. Dit kapje kan afgedaan worden als men op de plaats zit. Gaan jullie weer lopen: dan het mondkapje op.
Bij het verlaten van de gebouwen dient ieder ook direct het plein en de paden te verlaten. Dus ook direct na afloop van de kerkdiensten niet buiten blijven staan met elkaar. We begrijpen dat sociale contacten voor ons erg waardevol zijn, echter moeten we nu even die contacten zoveel mogelijk voorkomen.
We vragen ieder zelf de mond-/neuskapjes te verzorgen. Mocht dit echt niet lukken, dan zijn er zondag eenmalig een beperkt aantal bij de ingang van de kerk aanwezig.

Omdat niet iedereen in de gelegenheid gesteld is om de diensten bij te wonen, worden de diensten ook uitgezonden.

Je kunt de diensten volgen via: https://lijnbaankerk.nl/kerkdiensten