Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Nieuwe coronamaatregelen 10 oktober

Hieronder volgt de info van het coronateam van de Lijnbaankerk:

Als coronateam hebben we met elkaar nagedacht over hoe we de verruiming van vrijheid in de coronamaatregelen praktisch kunnen invullen in onze Lijnbaankerk. Hierbij zijn we ons terdege bewust van het feit dat in onze gemeente (net als in de brede Nederlandse maatschappij) sterk uiteenlopende meningen zijn over de maatregelen. En dit maakt het lastig om keuzes te maken.

In ons overleg hebben we mede hierom eerst geprobeerd te luisteren naar wat de bijbel ons leert.

Iets hiervan willen we met jullie delen in het volgende.

In Lucas 10:27 staat: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dit gebod is een belangrijke waarde in ons kerkleven. In het liefhebben van onze Here God hebben we ook onze naasten en onszelf lief.

Vanuit  die liefde hebben we verantwoordelijkheid en zorg voor onze eigen gezondheid, maar ook zorg voor de gezondheid van alle broers en zussen in onze gemeente. En ook hebben we die zorg voor gasten die onze diensten bezoeken.

In de kerken hoeven we geen toegangscontrole te doen. Dit zijn wij ook niet van plan. Of je nu wel of niet gevaccineerd bent: je bent welkom.  Wel vragen we van elkaar om met liefde oog en hart te hebben voor de gezondheid van allen die in de kerk zijn. Daar zijn zeer kwetsbaren bij. Dit zou o.a. kunnen betekenen dat iemand die niet gevaccineerd is ’s-morgens thuis een zelftest doet.
Ook vragen we om respect en ruimte voor elkaar.  Ieder voor zich weet vast wel wat dit alles betekent voor de persoonlijke situatie. En is dat toch wat lastig? Praat er dan eens over met een ander.

De afspraken met ingang van 10 oktober:

·         Aanmelden voor de morgendienst blijft nog even nodig. Hierdoor kunnen we het aantal bezoekers nog wat bewaken. Echter als u of jij een keer vergeten bent om aan te melden, kom dan gerust ook.
·         Aanmelden uiterlijk vrijdagavond voor de betreffende dienst. Geef hierbij dan aan hoeveel personen het betreft.
·         De aanmeldingen worden niet meer beantwoord en er worden ook geen plaatsnummers meer aangegeven.
·         Voor de middagdienst hoeft niet aangemeld te worden. 
·         We komen niet als we de bekende klachten hebben.
·         Bij binnenkomst ontsmetten we nog steeds onze handen.
·         We nemen onze jas mee naar de zitplaats.
·         We gaan bij binnenkomst van de kerkzaal direct zitten en verlaten de kerkzaal geordend.
·         Op de galerij blijft alleen de voorste bank ongebruikt.
·         In de kerkzaal houden we nog even om en om een rij banken onbezet.
·         We mogen weer naast elkaar gaan zitten. Maar als iemand liever toch nog een beetje afstand houdt, laten we dit dan gewoon tegen elkaar zeggen en dat ook van elkaar respecteren. NB: je kan bijvoorbeeld wat afstand creëren door een jas naast je op de bank te leggen.
·         Probeer op een zodanige plek in de bank te gaan zitten dat eventuele latere binnenkomers niet langs je heen hoeven te gaan.
·         In de morgendienst zingen we alleen de liederen na de preek mee.
·         In de middagdienst zingen we alles mee.

We kunnen ook begrijpen dat er mensen zijn die toch op voorhand nog liever de 1,5 meter afstand zeker willen stellen. Laat dit dan even weten aan iemand van het coronateam. Dan regelen we dit.             

Indien er toch nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met een lid van het coronateam: Anneke Schouten, Ellen Wessels, Alexander Alderden of Piet Verburg