Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

STARTWEEK 2022

HOok dit jaar willen we na de zomervakantie weer een spetterende startweek organiseren en wel in de week van 11 tot en met 16 september 2022! 

Zondag 11 september: Gezinsdienst in de ochtend (10.00 uur) met wat extra aandacht voor de kinderen van de Kindernevendienst. Meer informatie volgt nog maar het wordt weer een mooie dienst voor jong en oud! Na de dienst wordt iedereen van harte uitgenodigd voor koffie/thee met een taartje. ‘s Middags om 16.30 uur is er ook een dienst waar u van harte voor uitgenodigd bent. ’s Avonds is er een Praisedienst. Het is mooi en goed om met elkaar te zingen, muziek te maken en te luisteren en zo God te loven en te prijzen! Nadere informatie volgt nog.

Maandag 12 september om 19:45 uur: bijeenkomst voor iedereen die een bijbelstudiegroep bezoekt óf dat zou willen! Deze avond staat in het teken van onderling ervaringen delen met elkaar (ook aan geïnteresseerden die zich zouden willen aanmelden voor een bijbelstudiegroep) Nadere informatie over de locatie volgt nog.

Dinsdag 13 september vanaf 18.00 tot 21.00 uur: Midgetgolf! Iedereen is van harte welkom om met elkaar een balletje te slaan aan de Beethovenlaan 116 in Aalsmeer. Je kunt starten vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur. En aan het eind van de speelronde is er voor degene die dat wil een ijsje.

Woensdagochtend 14 september van 10.00 uur tot 12.00 uur is er een koffieochtend voor iedereen. Een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten en te horen hoe het met iedereen gaat. Nadere informatie volgt.

Woensdagmiddag 14 september is er Pannenkoekenfeest voor de kinderen van de Kindernevendienst. Nadere informatie over tijd en locatie volgt nog.

Woensdagavond 14 september is er een startavond voor jeugdleiders / jeugdwerkers die hiervoor een persoonlijke uitnodiging krijgen.

Vrijdagavond 16 september is er een strandwandeling voor de jeugd van 12+. Je bent nooit te oud om mee te doen en wie weet is het een start voor een goed gesprek tijdens een wandeling langs het strand! Nadere informatie over de vertrektijd volgt nog.

Zaterdagmiddag 17 september vanaf 15.00 uur kunt u met onze varende gemeenteleden een rondvaart maken over de Westeinderplas! En aansluitend, of vanaf 17.00 uur voor degene die niet met de rondvaart mee gaan, is iedereen van harte uitgenodigd om met elkaar gezellig te eten. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Alexander Alderden via email netwerkouderling(at)lijnbaankerk.nl, telefoon 06-1302 7087, of via de intekenlijsten die vanaf zondag 17 juli achter in de kerkzaal of in de hal van de Bron te vinden zijn (opgeven voor zowel de rondvaart als de maaltijd!). Opgeven kan tot 5 september zodat de organisatoren tijd genoeg hebben om iedereen het naar het zin te maken.

Noteer de data alvast in jullie agenda's. We hopen op een mooie start van het seizoen met elkaar als gemeente! Heb je al vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Petra Alderden, e-mail:jeugdouderling(at)lijnbaankerk.nl of Alexander Alderden netwerkouderling(at)lijnbaankerk.nl

BB0B0EA6-32CA-486F-9373-6A66C0A52260.jpeg