Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Toeleven naar Pasen: Veertigdagenkalender

Petrus (PKN) en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) geven beiden al jaren een Veerigdagkalender uit. Wij bevelen beiden van harte aan.

De Veertigdagenkalender van Petrus is aan te vragen via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/ 
Er is ook een online versie te raadplegen.

Het NBG biedt ook een dagboekje aan. Deze is hier te bestellen.