Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Week van gebed 2022 voor Aalsmeer en Kudelstaart

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden christenen over de hele wereld tegelijkertijd. In Aalsmeer en Kudelstaart organiseren zes kerken van zondag 16 januari tot en met vrijdag 21 januari 2022 gebedsavonden. Ook  deze keer willen we met zoveel mogelijk mensen het jaar biddend beginnen. 

De week zal grotendeels digitaal plaatsvinden. Waar mogelijk kijken we naar een combinatie van fysiek en digitaal samenkomen. Houd daarom voor de laatste updates de pagina www.weekvangebedaalsmeer.nl in de gaten. Het thema dit jaar is “Licht in het duister,” en is voorbereid door christenen in het Midden-Oosten. In Mattheüs 2 staat: “We hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden.” De stralen van de ster leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus worden een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping.

Bidden via Zoom

Om mee te doen is vooraf aanmelden niet nodig. We gebruiken de meeste avonden het programma Zoom om elkaar digitaal vanuit huis te ontmoeten. Met de link op de website www.weekvangebedaalsmeer.nl komt elke deelnemer op de gewenste avond vanzelf binnen bij de gebedsavond van de organiserende kerk, zie het schema hieronder. Elke kerk zal een eigen, maar altijd laagdrempelige invulling aan de avond geven. Hardop bidden kan, maar meekijken en in stilte meedoen kan altijd ook. Uitleg over Zoom staat ook op deze website.

Geef gebedspunten door

Iedereen kan in de aanloop naar deze week en tijdens de week via Whatsapp gebedspunten doorgeven. Deze worden gedeeld met de deelnemende kerken. Stuur een bericht naar 06 26171979.

Programma 

Zondag 16 januari 19:30 uur: LEG – We beginnen waar de reis van de wijzen eindigde: met dankzegging en aanbidding. Deze avond nemen we ruim de tijd om onder begeleiding van een band liederen voor God te zingen. Het begin van eenheid is samen naar Jezus kijken. Als wij in Hem zijn, én blijven, worden wij Zijn lichtdragers en gaan anderen dat aan ons merken. Na het zingen bidden we met elkaar

Maandag 17 januari 19:30 uur: ACG – “Breek onze muren af.” Gebed in groepjes via Zoom, specifiek voor de leiders van onze kerken, onze dorpen en ons land. En voor onze invloed als christen in onze omgeving.

Dinsdag 18 januari 19:30 uur: Alphakerk – “Doorbreek onze gewoonten.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)

Woensdag 19 januari 19:30 uur: Dorpskerk – “Laat ons niets ontbreken.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)

Donderdag 20 januari 19:30 uur: Lijnbaankerk – “Leid ons, Heer.” Samen bidden via Zoom (vorm en thema’s via de website)

Vrijdag 21 januari 19:30 uur: Oosterkerk – “Zet ons op nieuwe wegen.” Samen bidden via Zoom of livestream. Een digitale reis met beelden van diverse plaatsen en landen om voor te bidden. 

Vragen over de week van gebed? Stuur een email naar info(at)weekvangebedaalsmeer.nl