Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Zondag 30 mei: 60 mensen welkom in de ochtenddienst

Met 60 personen kunnen we ons nog goed aan alle veiligheidsmaatregelen houden. De groepsgrootte loopt wat vooruit op de volgende fase van de routekaart. Echter, in lijn met de aangegeven uitzonderingen in de adviezen voor de kerken, zien we dit als een verantwoorde keuze.

We vragen jullie allemaal om, als je de dienst wilt bezoeken, dit uiterlijk donderdag 27 mei kenbaar te maken via email ikkom(at)lijnbaankerk.nl. We hopen dat ook veel jongeren zich aan zullen melden.

Eigenlijk hopen we gewoon dat er veel te veel aanmeldingen zullen komen. We zullen dan een zo evenwichtig mogelijke groep gemeenteleden selecteren. Uiterlijk zaterdagochtend 29 mei krijgt ieder antwoord op de aanmeldingsmail.