Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Adres kerk
Lijnbaan 5
1431 CH Aalsmeer

Predikant
Ds. Bert Renkema
Boomgaard 44
1432 LB Aalsmeer
predikant@lijnbaankerk.nl

Scriba
Frank Ruessink
p/a Lijnbaan 5
1431 CH Aalsmeer
tel. 06 36 36 12 84
scriba@lijnbaankerk.nl

Preekvoorziening
Jan Alderden
preekvoorziening@lijnbaankerk.nl

Financieel
De Christelijke Gereformeerde Kerk te Aalsmeer is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
ANBI-gegevens 

IBAN NL52 INGB 0000 7770 24 (Kerk)
Collecte app 
GIVT

Meldpunt misbruik

Beheerder gebouw en zalen
Annemarie Alderden, Wouter Verbruggen
beheerder@lijnbaankerk.nl

Pastorale zorg
Arjen Verburg
tel. 06 53 77 43 59
ouderling1@lijnbaankerk.nl

Kerkblad 'De Brug'
Helma Lohuis
debrug@lijnbaankerk.nl

Jeugdwerk
Petra Alderden
jeugdouderling@lijnbaankerk.nl

Opgave bijbelstudie 
Jan Toorman
toerusting@lijnbaankerk.nl

Privacyverklaring

AED aanwezig

Vacatures

Sociale media
 


De parkeerruimte aan de Lijnbaan is beperkt en op maandag t/m vrijdag geldt er een parkeerverbod van 6-18 uur. Daarom zijn de volgende parkeerrichtlijnen van kracht.

  1. Bij voorkeur parkeren op het voorterrein van de kerk of op het parkeerterrein met 20 parkeerplaatsen achter de kerk, bereikbaar vanaf de Lijnbaan via de Spinradhof, de toegangsweg voor Dorpshaven-Noord.
  2. Indien beide parkeerterreinen vol zijn is van maandag tot en met vrijdag van 18-6 uur en op zaterdag en zondag parkeren langs de Lijnbaan toegestaan.
  3. Het parkeerterrein met voetpad achter de kerk is verlicht en leidt naar het voorterrein en de ingangen van de kerk.
  4. Tijdens kerkdiensten is het voorterrein van de kerk bestemd voor auto's die mensen vervoeren, die "wat slechter ter been" zijn.
  5. In geval van trouw- en rouwdiensten beschikt de kerk over een ontheffing van het doordeweekse parkeerverbod
  6. Als de auto, op de momenten dat het is toegestaan toch langs de Lijnbaan wordt geparkeerd houdt er dan rekening mee dat auto's die uit uitritten of zijwegen komen vrije doorgang hebben. Laat daarom 5 meter vrije ruimte tussen in- en uitritten en zijwegen.
  7. Wees bewust dat hulpdiensten altijd snelle en vrije doorgang hebben. Soms hebben hulpdiensten grote auto's/vrachtwagens.
  8. De Lijnbaan is een doorgaande weg met verkeer uit twee richtingen. Bij drukte kan dat hinder (en dus soms wrevel) veroorzaken. Oplettendheid, vriendelijkheid en behulpzaamheid is daarin de beste remedie.
  9. Om een goede doorstroming te krijgen is het een pré om bij het komen vanaf de Oosteinderweg de Lijnbaan in te rijden en bij het gaan via de Dorpsstraat weg te rijden.

Uiteraard is komen lopen of fietsen het gezondst en milieuvriendelijkst!