Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

 

395A78B8-8A93-44BB-80B3-2C017847A7B5.png

De Liturgiecommissie heeft een aantal vacatures en is op zoek naar 

enthousiaste leden

met een hart voor liturgie, muziek en zang in de dienst

 

secretaris liturgiecommissie 
taken:
- verslag maken van de vergaderingen van de commissie
- opstellen van de agenda voor de vergadering
- bijhouden van het algemene rooster
- maken van het rooster van de bijbellezers
- communiceren met de andere geledingen in de gemeente

profiel:
- handig met WORD, Excel ; communicatief

 

coördinator liturgie (samen met 3 anderen)
taken
- onderhouden contacten met de voorgangers
- in overleg met de predikant opstellen van de liturgie voor de diensten 
- onderhoud contacten met betrokkenen bij de diensten

profiel:
- communicatief

 

coördinator speciale diensten & muziekgroepen (met Ellen Wessels)
taken:
- contact onderhouden met de muziekgroepen en muzikanten
- maken van roosters voor de muziekgroepen en organisten
- organiseren workshops voor muziekgroepen
- jaarlijks evalueren met liturgisch betrokkenen
speciale diensten: jeugddiensten, gezinsdiensten, afscheidsdienst groep 8, pasen, pinksteren, kerst., scholendiensten, belijdenisdiensten.

profiel:
- samenwerken


Belangstelling? Neem contact op met Wouter de Vries e-mail: lcouderling(at)lijnbaankerk.nl