Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

MISBRUIK IN KERKELIJKE RELATIE

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. Voel je je slachtoffer van (seksueel) misbruik door iemand met een kerkelijke functie (bijv. ambtsdrager of clubleiding) dan kun je daarover contact zoeken met een van de twee vertrouwenspersonen die de classis Haarlem van de Christelijke Gereformeerde Kerken hiervoor heeft benoemd. Dat zijn: Jolien van der Graaf, tel. 06-12113549 en Suzanne Keijzer, tel. 06-28360377. De contacten met hen zijn uiteraard vertrouwelijk.

Daarnaast kun je ook terecht bij het Meldpunt (www.meldpuntmisbruik.nl). Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond (seksueel) misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact op, ook als je liever anoniem blijft.
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl of bel 06-81080117.