Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Elke vrijdagavond is voor jongeren vanaf 20.00 uur het jeugdhonk open. Vrije inloop.
Maar ook op andere avonden kan het honk naar behoefte open, bijvoorbeeld na clubavonden.

Elke zondagochtend is het jeugdhonk ook open na de dienst voor iedereen tussen de 13 en de 18 jaar.
Je bent van harte welkom om na de dienst iets te komen drinken.
Het jeugdhonk is open tot en met een half uur na de dienst.