Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Tijdens de morgendienst op zondag is er oppas en kinder- en tienernevendienst voor de jeugd tot 16 jaar.

Oppas
Voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar

De kindernevendienst
De kindernevendienst wordt geleid door gemeenteleden.

300x225kindernevendienst.jpg

Het belangrijkste doel van de kindernevendienst is kinderen van 4 tot 12 jaar het evangelie van Jezus Christus op een herkenbare manier meegeven. Daarnaast wil de kindernevendienst de kinderen het gevoel meegeven, hoe fijn het is om bij een kerkelijke gemeente te horen.

Er zijn twee leeftijdsgroepen:

De schaapskooi: kinderen van de basisschool groep 1 t/m groep 4 (iedere zondag)
Like Jesus: kinderen van de basisschool groep 5 t/m groep 8 (ongeveer 3 zondagen per maand, zie agenda kerk)

Beide groepen hebben ’s morgens tijdens de tweede helft van de kerkdienst kindernevendienst, dat wil zeggen dat de kinderen met hun ouders de kerkdienst meemaken tot aan het kindermoment met het kinderlied dat voor de preek gezongen wordt. Hierna zullen de kinderen de kerkzaal verlaten en onder begeleiding van de Kindernevendienstleiding naar een zaal van De Bron worden gebracht. Hier wordt aan de kinderen een Bijbelverhaal verteld, een verwerking gemaakt over het verhaal en liedjes gezongen. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkzaal en nemen dan weer plaats bij hun ouders om gezamenlijk met de gemeente de zegen te ontvangen. De kindernevendienst werkt met de methode Bijbel Basics. Het unieke aan Bijbel Basics is dat deze methode zowel de bijbel als het kind centraal stelt. Bijbel Basics blijft dicht bij de bijbel verhalen, en biedt extra informatie aan bij de verhalen en bij de tijd en de omgeving van de Bijbel. Zo kunnen de verhalen zelf tot de kinderen spreken.

Aandachtspunten:

Collecte: Elke week wordt er bij de kindernevendienst in beide groepen geld opgehaald. Het spaardoel van de kindernevendienst is Kinderen van Voedselbank Aalsmeer. Naast de wekelijkse collecte organiseert de kindernevendienst per seizoen een actie met de kinderen om zo extra geld te kunnen sparen voor dit doel.

3-jarigen: Vanaf de eerste zondag van de maand wanneer het kind 4 jaar wordt heten wij hem/haar van harte welkom bij de kindernevendienst. Tot die tijd wordt uw kind verwacht bij de crèche in de Dierenzaal.

Avondmaalszondag: Op een Avondmaalszondag is er voor alle kinderen kindernevendienst.

Kinderdiensten: Wanneer er een kinderdienst is vervalt de kindernevendienst. De gezinsdiensten worden in samenwerking met de kindernevendienst voorbereid.

Pasen/Pinksteren/Kerst: Tijdens deze feestdagen is er in principe geen kindernevendienst. Dit zijn gezinsdiensten, de gezinsdiensten worden in samenwerking met de kindernevendienst voorbereid.

Kinderkerstfeest: De kindernevendienst organiseert ieder jaar een eigen kinderkerstfeest.

Biddag/Dankdag: de zondag voorafgaande aan deze dagen organiseert de kindernevendienst een bijzondere ochtend met alle kinderen. Veelal wordt het spaardoel van de kindernevendienst gekoppeld aan deze ochtend

Vakantie: In de zomervakantie wordt er onder de naam “Zomerkindernevendienst” voor alle kinderen in 1 groep een samenzijn georganiseerd.

Hopelijk bent u genoeg geïnformeerd en wij hopen uw zoon/dochter graag te ontmoeten bij ons op de Kindernevendienst.


Tieners
Ook voor tieners op het voortgezet onderwijs is er een eigen programma:

voor 12 en 13 jaar:
10RS&LEER (1e zondag van de maand)
10RS&LEEF (3e zondag van de maand) .

10RS&WORK voor 14 en 15 jaar elke 2e zondag van de maand.