Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

 

Gebedskring

De gebedskring komt om de week op dinsdagavond bij elkaar om te bidden en te danken voor wat er gebeurt in de gemeente en de wereld. Je bent van harte welkom van 19.00-19.45 uur in de zondagschoolruimte. De data vind je in de agenda.

Contactpersoon: Kees Koolhaas