Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

In de 19e eeuw tot aan 1919 waren onder verschillende namen groepjes gereformeerden als de Afgescheidenen, Kruisgezinden of Independenten actief in Aalsmeer. De institutie van de huidige gemeente, zoals dat met een deftig woord heet, was op 3 juni 1919. Toen besloot men zich aan te sluiten bij de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken. In de eerste jaren bleef het ledental onder de 100 (1920-22), in 1929 zijn er 213 leden. Dit groeit snel door tot 304 in 1936. Dat jaar markeert ook de ingebruikname van het huidige kerkgebouw: De Lijnbaankerk.

1936 eerste steenlegging lijnbaankerk.jpg

Tot die tijd kerkte men in de “klompenschuur”, toen gesitueerd ter hoogte van Zijdstraat 23 tegenover korenmolen De Leeuw. Na de oorlog groeide de gemeente door naar 403 in 1950, 514 in 1963 om in 1994 een hoogtepunt te halen met 688 leden. Dit is dan wel inclusief de leden van de later zelfstandig geworden wijkgemeente in Hoofddorp. Sindsdien neemt het ledental geleidelijk af naar 370 in 2019.

[Op de foto de eerstesteenlegging van de Lijnbaankerk op 16 januari 1936]