Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

Onze gemeente is sinds november 2018 vacant.  

Een beroepingscommissie is op zoek naar een nieuwe predikant.

Informatie over het beroepingswerk is te verkrijgen bij de voorzitter van de beroepingscommissie, Wouter de Vries: e-mail: lcouderling(at)lijnbaankerk.nl