Elke zondag 10:00
Lijnbaan 5, Aalsmeer
Middagdiensten, zie agenda

800x327kerkenaalsmeer.jpg

Waar het kan, werken we samen met de andere christelijke kerken in Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving. Een greep uit de vele initiatieven en projecten.

Sinds 2015 is de werkgroep "Aalsmeer over Hoop" actief. Met een gezamenlijke geloofsvisie als uitgangspunt werkt een aantal kerkelijke gemeentes samen om present te zijn in de Aalsmeerse samenleving op het gebied van missionaire en diaconale activiteiten. Mooie voorbeelden hiervan zijn het kunstproject "Passie door kunst" in, een gezamenlijke brief inzake de vluchtelingenproblematiek richting de Gemeente Aalsmeer en een kerstdiner voor de minder bedeelden.
Zie voor meer info: https://www.aalsmeeroverhoop.nl

Tijdens de feestweek van Aalsmeer in september organiseren de Lijnbaankerk, de Dorpskerk, de Oosterkerk, de Levend Evangelie Gemeente, de Alphakerk en de CAMA, samen de tentdienst op het Praamplein. Meer info: https://www.tentdienstaalsmeer.nl/

Voor de jeugd en de jongeren worden de zomerkampen georganiseerd door de Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer. Meer info: http://www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl/

In de 40-dagentijd voor Pasen doen we mee met de Passieronde, waarbij een aantal kerken om de beurt op woensdagavond een meditatieve bijeenkomst organiseert. De Passieronde is een initiatief van de Raad voor Kerken Aalsmeer.

Met de NGK Lichtbaken in Rijsenhout worden de middag- en avonddiensten zondags gezamenlijk gevierd. Op Goede Vrijdagavond wordt gezamenlijk het Heilig Avondmaal gevierd. De afgelopen jaren is ook gezamenlijk opgetrokken bij de jaarthema's.

In de maand januari wordt met diverse kerken samengewerkt in de Week van het Gebed.